Thay đổi ký hiệu visa thị thực Việt Nam

24/10/2020 Tuấn Phát

Trước đây, visa việt nam cho người nước ngoài có ký hiệu như B2, ​​B3, C1, C2, D ….. đối với các loại visa vào Việt Nam với các mục đích khác nhau. Tuy nhiên, những ký hiệu đó sẽ được thay thế hoàn toàn bằng những ký hiệu khác dễ dàng hơn, đơn giản hơn và phù hợp với tình hình hiện tại.

Căn cứ Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014 / QH2013 ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định mới về ký hiệu của các loại thị thực như sau:

1. Thị thực NG1 là loại thị thực được cấp cho các đồng chí được mời là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

2. Thị thực ký hiệu NG2 – Cấp cho thành viên các đoàn do Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; mời các thành viên đoàn ngang Bộ trưởng và tương đương, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. .

visa-viet-nam-2

3. Thị thực ký hiệu NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc đi cùng theo từng nhiệm kỳ.

4. Thị thực ký hiệu NG4 – Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ; khách đến thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế trực thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ.

5. Visa LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Visa LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

7. DT visa – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

8. Visa DN Visa – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.

9. Visa NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

10. Ký hiệu thị thực NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa, nghề nghiệp khác của nước ngoài tại Việt Nam. .

11. Visa NN3 – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức, tập đoàn kinh tế, văn hóa. Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài khác tại Việt Nam.

12. Ký hiệu thị thực DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập.

13. Ký hiệu thị thực HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.

14. Visa PV1 – Cấp cho phóng viên thường trú tại Việt Nam.

15. Visa PV2 – Cấp cho phóng viên vào làm việc ngắn hạn tại Việt Nam.

16. Visa ký hiệu LD – Cấp cho người vào làm việc.

17. Ký hiệu thị thực DL – Cấp cho người vào du lịch.

18. Ký hiệu thị thực TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng và con của công dân Việt Nam.

19. Ký hiệu thị thực VR – Cấp cho người đi thăm thân hoặc với mục đích khác.

20. Thị thực SQ – Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Quản lý xuất nhập cảnh.

Hình Ảnh

Air Asia

air asia khuyen mai di thai lan

air asia khuyen mai di malaysia

Facebook

Vé Máy Bay Khuyến Mãi