Thủ tục xin giấy phép lao động- Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

23/07/2020 Tuấn Phát

Cấp giấy phép lao động

Nghị định 102/2013 / ND-CP về việc thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay thế cho khái niệm "đổi giấy phép lao động". Điều này bao gồm khái niệm và quy trình "cấp giấy phép lao động". Nếu một công ty có một công nhân nước ngoài đã hết hạn giấy phép lao động theo Mục 2, Điều 13 của Nghị định 102/2013 / ND-CP. 

Công ty Bắc Kỳ tại Hà Nội tiến hành các thủ tục cần thiết và đầy đủ cho người sử dụng lao động nước ngoài để chuẩn bị các tài liệu sau:

Giấy phép lao động nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép lao động

Thủ tục lam giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai

A. Xem trang: Khách đã ký hợp đồng lao động với một công ty hoạt động tại Việt Nam

B. Nhân viên phục vụ:

1. Hộ chiếu có công chứng với tất cả các mặt

2. Bằng đại học_ chứng chỉ chuyên môn (*)

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế (*)

4. Hồ sơ tòa án (*)

5. Ảnh 4 cm x 6 cm (4 tờ)

C. Nhà tuyển dụng cung cấp:

1. Văn bản pháp lý doanh nghiệp có công chứng

2. Văn bản chấp thuận việc làm của người lao động nước ngoài

3. Đơn xin cấp phép chính thức

4. Giấy giới thiệu.

D. Thời gian: 8-10 ngày làm việc (không kể ngày nhận đơn)

E: Lưu ý (*)

2. Hồ sơ phi hành đoàn phải được hợp pháp hóa để sử dụng tại Việt Nam.

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện được chỉ định cấp theo quy định

4. Hồ sơ tòa án cấp ở nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

Đối với người sử dụng lao động nước ngoài, đơn xin cấp giấy phép lao động nên được tuân thủ như sau:

  1. Thư chấp thuận chính thức cho sử dụng lao động nước ngoài, do Bộ Lao động, Người khuyết tật Chiến tranh và Xã hội ban hành, có kết quả sau 15 ngày làm việc mà không có T7 và CN (các công ty nên gửi 1 lần theo danh sách công ty dự kiến. (Theo mô hình việc làm của lao động nước ngoài) Ủy ban nhân dân thường được đăng sau khoảng 2 tháng => các công ty nên gửi trước khi triển khai lao động nước ngoài.
  2. Công văn cấp giấy phép lao động của công ty cho người lao động nước ngoài theo yêu cầu của Bộ Lao động, Người khuyết tật Chiến tranh và Xã hội.
  3. Giấy tờ pháp lý của công ty có công chứng (đăng ký sử dụng mẫu con dấu + đăng ký công ty hoặc giấy chứng nhận đầu tư).
  4. Thư giới thiệu từ công ty (sẽ được gửi cho những người có hồ sơ của công ty).

Đối với nhân viên nước ngoài:

  1. Hộ chiếu công chứng có đủ trang.
  2. Ảnh 4 cm x 6 cm (04 ảnh) được chụp muộn nhất trong 6 tháng – nền sáng hoặc trắng.
  3. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc tại Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế (Tại Hà Nội từ Bệnh viện điện tử Việt Nam Pháp – Bạch tháng 5).
  4. Bằng đại học hoặc chứng chỉ chuyên môn – chuyên môn hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam.
  5. Hồ sơ tòa án cấp ở nước ngoài hoặc tại Việt Nam được hợp pháp hóa để sử dụng tại Việt Nam. (Nếu công nhân có tiền án tiền sự ở Việt Nam, anh ta phải có giấy chứng nhận tạm trú tại Việt Nam và sau đó liên hệ với Bộ Tư pháp để giữ hồ sơ tội phạm.)
  6. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp: 8 ngày -10 ngày làm việc.

Hình Ảnh

Air Asia

air asia khuyen mai di thai lan

air asia khuyen mai di malaysia

Facebook

Vé Máy Bay Khuyến Mãi